یک نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی روز چهارشنبه در کرانه باختری اشغالی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.