منابع خبری از شهادت سه جوان فلسطینی در پی یورش دژخیمان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری خبر دادند.