سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمان شهیدش را به عنوان یک رویداد بسیار مهم یاد کرد و گفت: این حادثه نیز آثار بزرگ نظامی، سیاسی، مردمی در ایران، عراق و منطقه به همراه داشت.