یک جوان فلسطینی بامداد یکشنبه در نتیجه شدت جراحت حمله اخیر نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.