خبرگزاری رسمی سوریه از شنیده شدن صدای چندین انفجار در آسمان دمشق و اطراف آن خبر داد.