سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: گونه هندی ویروس کرونا در ۴۴ کشور شناسایی شده است.