شناسایی گونه جدید ویروس کرونا در ژاپنمقامات ژاپن اعلام کردند یک نسخه جهش یافته ویروس کرونا که در فیلیپین گزارش شده بود در مردی که از این کشور وارد فرودگاه ناریتا در نزدیکی توکیو شد، تشخیص داده شده است.