ژاپن که شمار عفونت‌های کرونا در آن به سرعت در حال کاهش است، برای نخستین بار در ۱۵ ماه گذشته هیچ مرگ روزانه ناشی از کووید-۱۹ را در روز یکشنبه گزارش نکرد.