تازه ترین آمارها حاکی است که شمار مبتلایان کرونا در سراسر جهان از ۱۰۳ میلیون نفر عبور کرد و جانباختگان هم به بیش از ۲ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر رسیده است.