انگلیس پس از کشور‌های پرجمعیت آمریکا، هند و برزیل، چهارمین کشور دارای بیشترین مبتلایان قطعی به کرونا در جهان است.