گزارش‌ مراکز رسمی نشان می‌دهد، شمار مبتلایان جهانی ویروس کرونا تا بامداد امروز دوشنبه به ۲۵۴ میلیون و ۸ هزار نفر رسیده است.