وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای فلسطینی به ۸۳ نفر خبر داد.