براساس آمارهای مراکز معتبر، شمار مبتلایان جهانی ویروس کرونا تا بامداد یکشنبه به ۹۰ میلیون و ۴۷۳ نفر رسیده است.