معاون وزیر امور خارجه ژاپن با سفیر چین در توکیو به صورت تلفنی گفتگو کرد و طی آن خواستار توقف فوری تمرین‌های نظامی چین شد.