ارتش کره جنوبی از شلیک دو موشک بالستیک کوتاه برد کره شمالی به سمت آب های شرقی این کشور خبر داد.