خبرگزاری رویترز گزارش داده یک شرکت نرم‌افزاری مستقر در روسیه، نهاد دولتی آمریکا را فریب داده است.