ساعت‌ها انتظار در ترافیک چیزی نیست که کسی بخواهد تعطیلات خود را با آن شروع کند اما این دقیقا وضعیتی است که بسیاری از انگلیسی‌هایی که تلاش می‌کردند در آخر این هفته از کانال مانش عبور کنند با آن مواجه شدند.