سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه از شروط کشور برای دیدار بین رئیس‌جمهور این کشور با همتای سوری خود خبر داد.