معاون وزیر خارجه آمریکا گفت تا زمان تعیین‌نشدن آخرین جزئیات در گفتگو‌های وین، نمی‌توان از حصول توافق برای احیای برجام مطمئن بود.