معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که کشورش از آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای در وین حمایت می‌کند.