بارش سنگین برف در مناطق شرقی آمریکا و هجوم توده‌ی هوای سرد قطبی به مناطق غربی این کشور، میلیون‌ها آمریکایی را گرفتار کرده است.