ایالات متحده هنوز فرصتی برای کمک مالی به مقامات افغانستان نمی‌بیند.