پس از انتشار خبر غیبت سلطان عمان در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس، خبرگزاری رسمی بحرین خبر داد که، ولی عهد این کشور به نیابت از شاه در این اجلاس مشارکت خواهد کرد.