مقامات اتحادیه اروپا و جمهوری ایرلند که ماه‌هاست بر سر نحوه اجرای توافق برگزیت با انگلیس دچار چالش شده اند از کناره گیری جانسون ابراز شادمانی کردند.