کشورهای تانزانیا و نیکاراگوئه نیز به لحاظ میزان سخت گیری در پایین‌ترین سطح قرار دارند.