جمهوری اسلامی ایران شب گذشته، به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا پاسخ داد. پاسخی که در سطح گسترده ای مورد توجه محافل و رسانه های بین المللی قرار گرفت و احتمالا باید به زودی شاهد شفاف شدن بیشتر پیشنهادات ایران و واکنش طرف های مقابل باشیم.