بارش های شدید و وقوع سیل در الجزایر جان ۶ تن را در غرب این کشور گرفت.