بخش خدمات مدنی اعلام کرد که سیل ناشی از باران های شدید در نیجر در غرب آفریقا جان نزدیک به ۲۰۰ نفر را گرفته و زندگی شمار زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار داده است.