چندین روز بارش باران‌های سیل آسیا سبب جاری شدن سیل و به زیر آب رفتن خیابان‌ها و خانه‌ها شد.