دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد نهاد اطلاعاتی آمریکا برای فروپاشی ملتها و ارتشها گروههای مسلح تکفیری صهیونیستی را مدیریت و حمایت می کند.