بانک روسیه اعلام کرد که سپرده‌های بانکی خانوارها در ماه اکتبر ۹۸ میلیارد روبلی یا ۰.۳ درصدی نسبت به ماه قبل را داشته است.