رسانه‌های جهانی از سو قصد ناکام به جان “آریل هنری” نخست وزیر کشور هائیتی در دویست و هجدهمین سالگرد استقلال این کشور خبر دادند.