اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه که مسئولیت تامین ۴۰ درصد گاز مصرفی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به سود برخی شرکت‌های آمریکایی تمام شده است.