سوئیس تحریم‌های جدیدی را علیه مسکو به دلیل الحاق مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا به روسیه إعمال کرد.