بر اثر سقوط بالگرد در منطقه باشقیرستان روسیه دست کم نفر یک کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.