منابع خبری از کشته شدن سه نفر از غیرنظامیان یمنی در حمله تازه عربستان به منطقه صعده واقع در شمال یمن خبر دادند.