نماینده سابق پارلمان بحرین گفت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ مخالف نظام آل خلیفه در زندان های این رژیم زیر سخت ترین شکنجه ها قراردارند.