این کارشناس مسائل هسته ای در رابطه با شرط دوم گفت: شرط دوم اینکه تحریم‌ها یکجا و به صورت موثر لغو شود. خب بحث این است که کدام تحریم‌ها؟ همه بحث مذاکرات احیای برجام و شش دور مذاکره این بود که کدام تحریم‌ها قابل لغو هستند و کدام تحریم‌ها قابل لغو نیستند. اگر منظور ایران از اعلام این موضع این است که تحریم‌های هسته‌ای یکجا برداشته شود خب می‌شود در رابطه با این موضوع بحث کرد.