سناتور تد کروز از ایالت تگزاس آمریکا خواستار جستجوی خانه هانتر بایدن پسر رئیس جمهور این کشور از سوی اف‌بی‌آی برای یافتن اسناد محرمانه شد.