انتصاب سلام، دختر صلاح الزواوی، به سفارت دولت خودگردان فلسطین بازتاب زیادی در میان فعالان فلسطینی داشت. اما سابقه حضور طولانی مدت خانواده او در ایران، پدر سلام چهل سال در ایران عهده دار منسب سفارت بوده و مادرش در بهشت زهرای تهران مدفون است، می‌تواند به معنی شناخت خوب او از مناسبات بین دو کشور باشد.