چین در یک محیط شبیه‌سازی شده برای از بین بردن ماهواره‌ها از سلاح هسته‌ای استفاده کرد، آیا ایلان ماسک باید نگران باشد؟