شبه نظامیان گروه طالبان کنترل مرکز شهرستان‌های گرزیوان و قرغان ولایت فاریاب واقع در شمال افغانستان را به دست گرفتند.
طالبان شهرستان‌های گرزیوان و قرغان افغانستان را تصرف کرد.