یک فروند جنگنده ارتش لیبی حین برگزاری بزرگترین رژه نظامی در تاریخ این کشور در شهر «بنغازی» سقوط کرد و خلبان آن کشته شد.