بر اثر وقوع سانحه سقوط یک فروند بالگرد در جنوب شرقی ایتالیا، ۷ نفر کشته شدند.