رسانه‌ها از سقوط جنگنده‌ای از نوع میگ ۲۱ متعلق به ارتش موسوم به “ارتش ملی لیبی” مستقر در شرق این کشور و کشته شدن خلبان آن خبر دادند.