سقوط یک اتوبوس در کنیا از روی پل موجود روی رودخانه ای در بزرگراه مرو کنیا منجر به مرگ دست کم ۲۱ نفر از سرنشین آن شد.