نظرسنجی سراسری در آمریکا نشان می‌دهد که میزان محبوبیت جو بایدن در این کشور به ۳۶ درصد سقوط کرده است.