منابع آگاه به نقل از سفیر آمریکا در بیروت گفتند که این کشور در دوره بایدن نیز بر سیاست‌های ضد حزب‌الله و مخالفت با حضور این حزب در دولت آتی اصرار دارد.