سفیر آذربایجان در تهران گفت: آذربایجان باور دارد که تفاهم صلح میان باکو و ایروان، منطقه (قره باغ) را به منطقه صلح و آرامش تبدیل می‌کند.