رسانه‌های افغانستان از ورود وزیر دفاع آمریکا به کابل خبر دادند.